top of page
TRACGHIEM-02.png
RECRUIT-01.png

​*Lưu ý: Trò chơi chỉ mang tính chất giải trí, kết quả sẽ không đánh giá đúng hoàn toàn mức độ tương thích của bạn với các kiểu người chơi tàu lượn. 

​Tàu thật sự xảy ra sự cố và dần lệch khỏi đường ray. Toa tàu đang có dấu hiệu rơi tự do! Vì quá hoảng sợ trước tình hình này mà người ngồi bên cạnh bạn đã bật khóc. Bạn sẽ...

bottom of page