top of page
TRACGHIEM-02.png
RECRUIT-01.png

​*Lưu ý: Trò chơi chỉ mang tính chất giải trí, kết quả sẽ không đánh giá đúng hoàn toàn mức độ tương thích của bạn với các kiểu người chơi tàu lượn. 

​Nhóm của bạn có 5 người, các bạn định tham gia trò chơi tàu lượn siêu tốc ở công viên Thuỷ Tinh. Mỗi toa tàu chỉ có tối đa 2 chỗ ngồi, đồng nghĩa sẽ có 1 thành viên phải ngồi với người lạ. Bạn có tình nguyện làm điều đó không?

bottom of page