top of page
[AC-CIP] Logo ACTION CLUB.png
Cover 2-01.jpg
AVATAR-01.jpg

AC'S RECRUITMENT 2020

Vòng 1
(01/11 – 08/11)
U-ACTIVATION
H1.png
      Nộp đơn đăng ký 
Thí sinh đăng ký theo hai hình thức:
Nộp đơn tự chọn hoặc điền đơn theo mẫu tại 
H4_edited.png
Vòng 2
(15/11 – 22/11)
H2.png
​U-INTERACTION
      Làm việc nhóm
Thí sinh được chia nhóm và cùng nhau xây dựng một dự án theo đề

 
Vòng 3
(28 - 29/11)
H3.png
U-AFFIRMATION
   Phỏng vấn cá nhân
​Phỏng vấn cá nhân theo nguyện vọng lựa chọn ban của các thí sinh
bottom of page