top of page

TRAINING VÒNG 2:
OFFLINE TEST 

Đến với phần Training của vòng 2: OFFLINE TEST, BTC đã chuẩn bị 2 đề mô phỏng đề thi thật để các bạn thực hành trước. Hy vọng bộ đề này sẽ giúp bạn rèn luyện thêm kỹ năng làm bài cũng như tự tin hơn trước khi vào vòng thi chính thức. Các bạn hãy bấm chọn một đề để bắt đầu với Doanh Nhân Tập Sự nhé!

bottom of page