68985570_2583441608375423_35385622831709

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU KHI BIẾN ĐỘNG XẢY ĐẾN

Kỷ nguyên VUCA luôn đi kèm với những biến động không ngờ. Nhiều biến động khiến những kế hoạch mà bạn đã đặt ra từ ban đầu trở nên bất khả thi, yêu cầu sự linh hoạt để điều chỉnh. Hiểu được điều đó, AC mang đến cho bạn phương pháp gồm 4 câu hỏi để điều chỉnh mục tiêu khi biến động xảy đến.


ĐIỀU GÌ LÀ QUAN TRỌNG NHẤT VỚI BẠN TRONG THỜI GIAN GẦN?


Lập kế hoạch dài hạn có thể khó khăn khi thế giới ngày càng biến động. Thiết lập các mục tiêu dài hạn cần đi vào trọng tâm rõ ràng hơn. Thay vì đặt mục tiêu: “Tôi muốn trở thành quản trị viên tập sự trong vòng ba năm tới”, hãy thử: “Tôi sẽ xây dựng hành trang của mình bằng cách tham gia một cuộc thi mô phỏng quy trình tuyển dụng để lấy kinh nghiệm”. Tập trung vào những mục tiêu ngắn hạn, bạn sẽ có tầm nhìn tốt hơn và đạt được những tiến triển rõ ràng. Những mục tiêu ngắn hạn còn có thể được dễ dàng điều chỉnh hơn để phù hợp với thực tế khi cần!
BẠN CÓ THỂ KIỂM SOÁT NHỮNG GÌ?