68985570_2583441608375423_35385622831709

CULTURAL QUOTIENT VÀ NHỮNG ĐIỀU SINH VIÊN CẦN BIẾT
Làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia là mục tiêu của hầu hết sinh viên thuộc khối ngành kinh tế. Trong đó, trí tuệ văn hóa (Cultural Quotient) là một trong những yêu cầu tất yếu của các tập đoàn lớn này. Thế nhưng, phải mất không ít thời gian để chúng ta có thể học hỏi, rèn luyện và cải thiện trí tuệ văn hóa. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không bắt đầu ngay cùng ACTION Club thông qua bài viết thú vị sau đây:


Trí tuệ văn hóa là gì?


Trí tuệ văn hóa, còn được gọi là Chỉ số văn hóa (CQ), là khả năng thích ứng với môi trường văn hóa mới.


Những người có trí tuệ văn hóa cao không phải là chuyên gia về văn hóa. Thay vào đó, họ là những người có khả năng bước vào một môi trường văn hóa xa lạ và đưa ra những đánh giá phù hợp dựa trên những quan sát.


Họ là những người có khả năng thấu hiểu hành vi mới. Những điểm chung của hành động giúp họ xác định đặc điểm của một nền văn hóa cụ thể. Tuy nhiên, họ cũng biết rằng những yếu tố văn hóa rất phức tạp và có mối liên hệ, đồng thời, các yếu tố như vai trò kinh doanh và tính cách cá nhân cũng có thể có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi.