68985570_2583441608375423_35385622831709

Techcomback - Techcom's Future Gene 2018


Techcombank chính thức khởi động chương trình Thực tập sinh tiềm năng – Techcom’s Future Gene 2018 - khởi đầu hoàn hảo cho hành trình sự nghiệp tại một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam

Techcom’s Future Gene 2018 tìm kiếm ứng viên cho các vị trí:

 • Khối Dịch vụ Tài chính cá nhân (Mã vị trí PFS18)

 • Khối Quản trị nguồn nhân lực (Mã vị trí HR18)

 • Khối Vận hành và Công nghệ (Mã vị trí OnT18)

 • Khối Quản trị rủi ro (Mã vị trí Risk18)

 • Khối Tài chính kế hoạch (Mã vị trí Finance18)

 • Khối Marketing (Mã vị trí Marketing18)

 • Khối Tuân thủ (Mã vị trí CnL18)

 • Khố Ngân hàng Giao dịch (Mã vị trí TB18)

 • Văn phòng Chuyển đổi Ngân hàng Bán buôn (Mã vị trí IW18)

 • Khối Chiến lược phát triển (Mã vị trí Strategy18)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Hỗ trợ các phòng ban, đơn vị, quản lý trực tiếp trong các công việc hàng ngày

 • Các công việc đặc thù: tìm kiếm số liệu, hỗ trợ quản lý và phân tích số liệu/thị trường, chuẩn bị và hỗ trợ làm báo cáo tổng hợp, tìm kiếm nhà cung cấp, hỗ trợ làm việc với các nhà cung cấp, hỗ trợ vận hành và công nghệ, hỗ trợ quản lý nhân sự...và các công việc đặc thù của từng khối khác