68985570_2583441608375423_35385622831709

KMS Technology - L&D, HR Internship


KMS Technology được thành lập bởi một nhóm các cựu thành viên công nghệ thông tin tại Hoa Kỳ và Việt Nam với một tầm nhìn về việc xây dựng một tổ chức nhanh nhẹn, sáng tạo và hiệu quả làm tăng giá trị cổ đông của khách hàng. Ngoài ra, KMS Technology còn biết đến là công ty nằm trong top 6 những công ty công nghệ có môi trường làm việc tốt nhất. Công ty luôn tạo rất nhiều cơ hội để các bạn được học hỏi kinh nghiệm và phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Thực Tập Sinh L&D (Learning & Development)

The KMS L&D team is looking for someone who is passionate about helping others learn and realize their potential, while developing his or her own career in HR/training.

Key responsibilities:

  • Support team in all training activities, such as logistics preparation, trainee/trainer support, training registration and feedback.

  • Support team to maintain trainees' learning progress and history.

  • Participate in L&D department events & activities.

  • Participate in other events/programs assigned by supervisor.

Benefits:

  • Be trained on training management skills.

  • Work in professional working environment,

  • Competitive internship allowance.