top of page
68985570_2583441608375423_35385622831709

FPT Software HCMC


CONTRACT SUPPORT (1 bạn) Yêu cầu: - Sinh viên năm 3, 4. Có thể đi làm full - time (thứ 2 – thứ 6, 8h/ngày) - Thời gian thực tập: tối thiểu 3 tháng Benefit: - Có hỗ trợ 1-2 triệu/ tháng tùy năng lực - Có Bus công ty nếu ở xa - Làm việc tại môi trường thực tế, học hỏi quy trình rõ ràng của công ty hơn 3000 nhân viên - Được tham gia vào các buổi Teambuilding, event lớn của bộ phận/ công ty Mô tả công việc: - Hỗ trợ và theo dõi quy trình mua bán hàng - Hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm dự án thủ tục tạm ứng, thanh toán, mua hàng - Hỗ trợ các công việc logistics khác do quản lý trực tiếp hoặc trưởng bộ phận giao

CLASS ADMIN (1 bạn) Yêu cầu: - Sinh viên năm 3, 4. Có thể đi làm full - time (thứ 2 – thứ 6, 8h/ngày) - Thời gian thực tập: tối thiểu 3 tháng Benefit: - Không lương - Có Bus công ty nếu ở xa - Làm việc tại môi trường thực tế, học hỏi quy trình rõ ràng của công ty hơn 3000 nhân viên - Được tham gia vào các buổi Teambuilding, event lớn của bộ phận/ công ty Mô tả công việc: - Hỗ trợ tổ chức, quản lý các lớp học nội bộ - Tổng hợp báo cáo tình hình học tập, điểm kiểm tra hàng tuần, hàng tháng - Hỗ trợ tổng hợp giáo trình phục vụ cho việc giảng dạy và nâng cao chất lượng lớp học - Hỗ trợ việc khai giảng, bế giảng và các sự kiện lớp - Những công việc khác liên quan đến đào tạo nội bộ

CV gửi về mail ThuyTT37@fsoft.com.vn

Nguồn : đến Internship - Career Opportunities (HCMC)

Categories
Related Posts
bottom of page