68985570_2583441608375423_35385622831709

Đây là một trong những lý do “hút” giới trẻ Việt đầu quân vào công ty đa quốc gia


Theo khảo sát mới nhất của Mercer - Talentnet về lương thưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2017, mức lương trung bình của các công ty trong nước thấp hơn 29% so với các công ty đa quốc gia.

Với những bạn trẻ có năng lực, nhiều người muốn đầu quân cho các công ty đa quốc gia, bởi ở đó họ có môi trường làm việc tốt, trau dồi khả năng ngoại ngữ và lương cao.