top of page
[AC---CIP]-Logo-trans-white.png
cục tròn.png
ACs recruitment 2022.png
PV.png

Hãy cung cấp những thông tin sau để ghi danh em nhé!

CONTACT US

Fanpage: facebook.com/actionftu2
Email: Contact@actionftu.com
Youtube:
 bit.ly/actionclubftu2
Tiktok: tiktok.com/@actionclub_ftu2
Số điện thoại: 0941 405 706 (Ms. Hoàng Oanh)
ACTION Club - CLB Kỹ năng doanh nhân
Phát triển con người - Tạo lập nền tảng doanh nhân
Copyright © 2022 ACTION Club. All rights reserved.
bottom of page