top of page
1
2
3
4
5
6
Anchor 1
AVA-20.png

AC'S RECRUITMENT 2021

Đơn đăng ký

1. re-21.png
01/06

Hành trình trekking tại ACerest sắp sửa khởi động, hỡi các trekker tài ba, liệu các em đã sẵn sàng ghi danh?

Hãy cung cấp những thông tin sau để ghi danh vào đoàn trekking em nhé!

Hãy chia sẻ về 1 hoạt động có ý nghĩa em từng tham gia mà ở đó em đã có những đóng góp tích cực cho một tổ chức hoặc đã cảm thấy sự phát triển đáng kể ở bản thân. Em hãy cho anh chị biết về vị trí của em, những công việc nổi bật và kết quả em đã đạt được trong hoạt động đó nhé.
>
>

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

bottom of page