top of page
1
2
3
4
Anchor 1
AVATAR-01.jpg

AC RECRUITMENT 2020

Đơn đăng ký

H4 (1).png
01/04

​Liệu bạn có phải nhà phi hành gia phù hợp với điều kiện khí quyển và môi trường sống của vũ trụ AC? Hãy khởi động với một vài câu hỏi để tìm hiểu thêm về chính mình và gửi tín hiệu đến AC nhé!

Sở thích/hoạt động có ý nghĩa đối với bạn và cách bạn đã theo đuổi/thực hiện nó.
Một điểm mạnh mà bạn tự tin nhất  và một điểm yếu của bạn là gì? Hiện tại, bạn đang làm gì để cải thiện nó?
>
>

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

bottom of page