top of page

DNTS Academy Hub

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Đã là người tham dự? Đăng nhập

[AC-DNTS2022] Logo(RGB)(Gradient)_tagline (2).png

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Fanpage Doanh Nhân Tập Sự: facebook.com/doanhnhantapsu.actionftu
Youtube ACTION Club: bit.ly/actionclubftu2
Email Doanh Nhân Tập Sự: doanhnhantapsu@actionftu.com

Số điện thoại: 0935 733 100 (Ms. Khánh Diệu)

bottom of page