top of page
Hình.jpg
Welcome to ACTION Club.png
​ 'Văn hóa AC' là điều mà mỗi thành viên đều tự hào, không chỉ được thể hiện trong từng sự kiện, buổi  training mà còn được các thế hệ CLB Kỹ năng doanh nhân phát triển và lan tỏa như một hành trang cho tương lai

Văn hóa "gia đình" được mỗi thành viên kế thừa và phát triển qua từng nhiệm kỳ, đó là sự chia sẻ của những người cộng sự thân thiết như anh em, sự hỗ trợ, kết nối của anh chị bao thế hệ. 

AC là nhà - là nơi bình yên của các thế hệ thành viên tìm lại điểm tựa trong cuộc sống

AC LÀ NHÀ

DSC09928.JPG

Mỗi newbie sẽ được coaching riêng bởi một người coach từ nhiệm kỳ trước - họ sẽ là người người đồng hành xuyên suốt nhiệm kỳ trong công việc tại dự án, trong học tập và cả trong đời sống tinh thần của newbie.

Ngoài ra, trong AC còn có cả mối quan hệ mentor - mentee khắng khít nữa đấy.

COACH - NEW

DSC09797_edited.jpg

Đầu nhiệm kỳ, mỗi newbie sẽ được bắt cặp với một người bạn khác cùng ban để trở thành cặp buddy - buddy đồng hành xuyên suốt trong quan thời gian hoạt động tại CLB. 

AC, một ngày là buddy, cả đời là buddy.

BUDDY - BUDDY

DSC09859.JPG

Chân thành

Cống hiến

4C CHUẨN ACER

Chuyên nghiệp

Chủ động

bottom of page