top of page
[AC-CIP] Logo ACTION CLUB.png
COVER-01.jpg
24917603823_972e18b905_o.jpg

CLB KỸ NĂNG DOANH NHÂN 


Với sứ mệnh: “Phát triển con người – Tạo lập nền tảng doanh nhân”, CLB luôn nỗ lực xây dựng các chương trình nhằm cung cấp môi trường để sinh viên học hỏi và rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho tương lai.

                            SỨ MỆNH

CLB Kỹ năng doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực huấn luyện và cung cấp nền tảng kỹ năng, tạo bàn đạp cho con đường sự nghiệp của sinh viên tại trường Đại học Ngoại thương CSII tại Tp. Hồ Chí Minh
 

     

ACTION CLUB 

bottom of page